Αρτηρίες

Παθήσεις που αφορούν τις αρτηρίες

• Αποφρακτική νόσος καρωτίδας

• Θεραπεία ανευρύσματος κοιλιακής / θωρακικής αορτής

Ανευρύσματα άνω και κάτω άκρων

Αποφρακτική αρτηριοπάθεια άνω και κάτω άκρων

• Επαναιμάτωση νεφρικών αρτηριών

• Επαναιμάτωση σπλαχνικών αρτηριών