Παθήσεις Φλεβών

Γνωριζοντας πως λειτουργεί το σώμα μας, φροντίζουμε καλύτερα την υγεία μας. Έτσι μόμοι μας συμβάλουμε στην πρόληψη των παθήσεων που αφορούν σ’ αυτό. Γνωρίζοντας τη λειτουργία των φλεβών, μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται όταν οι φλέβες μας πάσχουν.

Φυσιολογικό Φλεβικό Σύστημα

Οι φλέβες είναι τα αγγεία με τα οποία το αίμα επιστρέφει στην καρδιά. Στα πόδια υπάρχουν δυο συστήματα φλεβών: οι “φλέβες επιφάνειας” που βρίσκονται στην εξωτερική επιφάνεια κοντά στο δέρμα του άκρου και οι “φλέβες του βάθους” που βρίσκονται στο εσωτερικό  μέσα στο βάθος των ιστών του άκρου.

Το τοίχωμα των φλεβών υποχωρεί εύκολα στις πιέσεις, ενώ το αίμα κινείται με χαμηλή πίεση και μάλιστα ενάντια στη βαρύτητα. Έτσι η επιστροφή του αίματος στην καρδιά απιτυγχάνεται με τους παρακάτω δύο μηχανισμούς:

  1. τη μυϊκή αντλία των μυών του άκρου και
  2. τις βαλβίδες των φλεβών

Καθώς περπατάμε οι κινήσεις των μυών του άκρου προωθούν το αίμα προς τα πάνω με τις βαλβίδες να είναι ανοιχτές για το λόγο αυτό. Οι βαλβίδες όμως κλείνουν και δεν επιτρέπουν το αίμα να γυρίσει πίσω.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΛΕΒΩΝ

Μη ξεχνάτε

Η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη και από την πιο πετυχημένη θεραπεία

Συμβουλευτείτε έγκαιρα τον Αγγειοχειρουργό σας.