Θρόμβωση

Φλεβική Θρόμβωση σημαίνει την πήξη του αίματος μέσα στις φλέβες που βρίσκονται στο εσωτερικό, μέσα στο βάθος του ποδιού (“εν τω βάθει φλέβες”) και έχει σαν αποτέλεσμα τη μερική ή ολική απόφραξη της ροής του αίματος στο φλεβικό αυτό σύστημα. Τα φυσικά σημεία που είναι συχνά ακαθόριστα και μπορεί να υπάρχουν και σε άλλες παθήσεις, είναι:

  • πόνος
  • πρήξιμο
  • κοκκίνισμα

Υπάρχει πάντα η πιθανότητα να ξεκολλήσει ένα κομμάτι θρόμβου (πήγμα αίματος) και να κατευθυνθέι στούς πνεύμονες. Αυτό ονομάζεται πνευμονική εμβολή. Η πιθανότητα τηε πνευμονικής εμβολής μειώνεται με την έγκαιρη αντιμετώπιση της φλεβικής θρόμβωσης.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Παράγοντες που μπορεί να προδιαθέσουν τη δημιουργία θρόμβων είναι:

  • Χειρουργική επέμβαση ή τραύμα
  • Παρατεταμένη ακινητοποίηση
  • Εγκυμοσύνη
  • Παχυσαρκία
  • Αλλαγές στο αίμα
  • Προηγηθείσα Φλεμβική Θρόμβωση (ιστορικό)

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Αν ο γιατρός μετά από προσεκτική λήψη του ιστορικού και ολοκληρωμένη κλινική εξέταση υποπτευθεί ότι πάσχετε από μια μεγάλη Φλεβική Θρόμβωση θα σας συστήσει την εισαγωγή στο νοσοκομείο και θα αρχίσει θεραπεία για την πρόληψη των επιπλοκών της θρόμβωσης. Το σημείο εντοπισμού του θρόμβου υποδεικνύει την ακριβή θεραπεία που θα ακολουθήσετε, λαμβάνοντας βέβαια υπ’ όψιν και το αν υπήρξε πνευμονική εμβολή.

Η θεραπεία θα εξακολουθήσει για περίπου 6 μήνες ανάλογα με την περίπτωση με αντιπηκτικά χάπια.

Για επιλεγμένες περιπτώσεις η θεραπεία μπορεί να γίνει στο σπίτι με χρήση υποδορείων ενέσεων ειδικής ηπαρίνης.

//